Zespół sukcesu - sukces zespołu!

7 04 2014

Jaki zespół można nazwać “zespołem sukcesu”?

Odpowiedź jest bardzo prosta. ”Zespół sukcesu” to taki, któremu udaje się osiągnąć wspólny cel. Trzeba jednak wyjrzeć poza tą prostą odpowiedź. Drużyny sukcesu mogą być zespołami, które doskonale spisują się w rywalizacji i otrzymują za to pochwały, oceny, nagrody, medale lub publiczne wyróżnienia, czy też inne formy doceniania ich rezultatów, jak na przykład premia w pracy. Rzeczywiście mogą to być dowody osiągnięcia sukcesu, są one namacalne i widoczne. Większość ludzi, niezależnie od wieku i rodzaju rywalizacji, uwielbia te oznaki sukcesu, są one elementem motywującym do pracy. Staja się dla nich celem do którego dążą. Zjawisko to jest zupełnie naturalne. Jednak jest również szereg innych wskaźników sukcesu, które są równie ważne i mają ogromny wpływ na zespół.

Są to między innymi:

1. Sprostanie kluczowym celom programu, organizacji itp.

W przypadku programu DI jest to:

  • Krzewienie wśród uczestników umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia.
  • Uczenie stosowania metod oraz narzędzi do Kreatywnego Rozwiązywania Problemów.
  • Rozwijanie umiejętności pracy w zespole, współpracy i umiejętności przywódczych.
  • Podsycanie ciekawości i angażowanie uczestników do aktywnego poszukiwania. Motywowanie do odkrywania zupełnie nowych ścieżek, jak i kładzenie nacisku na szczegóły wzmacniające rozwiązanie.
  • Poprawianie umiejętności pisemnej, jak i werbalnej komunikacji oraz prezentacji (zarówno improwizacyjnej, jak i przygotowanej).
  • Promowanie poznawania, wykorzystywania i rozwijania wielu różnych talentów i mocnych stron.
  • Rozbudzanie entuzjazmu i zaangażowania do kreatywnego rozwiązywania rzeczywistych problemów.

2. Odkrywanie w sobie osobistych talentów i mocnych stron.

Uczestnictwo w programach Destination ImagiNation, Inc. pomoże uczestnikom odkryć swoje silne strony, zainteresowania i talenty, których wcześniej nie byli świadomi, bądź sprawdzić, czego nie będą chcieli robić w przyszłości. Odkrycie swoich talentów i mocnych stron jest istotnym doświadczeniem w życiu ludzi niezależnie od wieku.

3. Budowanie poczucia własnej wartości i godności.

Członkowie drużyny zyskują wiarę w swoje umiejętności kreatywnego oraz krytycznego myślenia poprzez angażowanie się w rozwiązywanie nowych zadań i wyzwań, uczenie się i wykorzystywanie nowych narzędzi, wspólne rozwiązywanie problemów. Wiedzą, że są w stanie skutecznie mierzyć się z różnorodnymi problemami. Zdobywają również przeświadczenie, że kreatywność nie jest rzadką odmianą geniuszu, którą wykazać się mogą tylko nieliczni.

4. Budowanie “Nowego społeczeństwa świata ciągłej zmiany”.

Popularne powiedzenie mówi, że “jedyną rzeczą stałą jest ciągła zmiana”. Nasz obecny świat ciągle się zmienia, a tempo tych zmian stale narasta. Jest rzeczą bardziej niż pewną, że nasz przyszły sukces, a nawet przeżycie, będzie zależeć od naszych umiejętności efektywnego radzenia sobie ze zmianą. Dzięki uczestnictwu w naszych programach uczestnicy stawiają czoła wyzwaniom w oparciu o umiejętności posługiwania się praktycznymi narzędziami oraz silne, dobrze zbudowane zespoły.