Warsztaty kreatywności

Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny Tu podaj tekst alternatywny

 

 

SZKOLENIE DIcor

 TRENING INNOWACYJNOŚCI

 MITRA, jako jedyna firma w Polsce, oferuje szkolenie DIcor - skuteczny program rozwijający kreatywność oraz umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Szkolenie DIcor skierowane jest do przedsiębiorstw. Korzystając ze sprawdzonych technik i narzędzi uczy jak efektywnie wykorzystywać indywidualne podejście do rozwiązywania problemów i osiągać sukcesy w pracy zespołowej. Ponadto, uczestnicy szkolenia rozwijają inne umiejętności niezbędne w każdym przedsiębiorstwie:

  • Zdolność adaptacji do nowych sytuacji
  • Rozważne podejmowanie ryzyka
  • Minimalizacja obawy przed porażką
  • Zdolności przywódcze
  • Pewność siebie
  • Efektywna komunikacja i negocjacja
  • Zarządzanie czasem

Największym dobrem każdej organizacji są jej pracownicy a zmotywowany zespół ludzi potrafiących znajdować nieszablonowe rozwiązania, świadomie podejmować ryzyko oraz efektywnie współpracować to grupa, która może sprostać wszystkim wyzwaniom.

 

Główne cele szkolenia DIcor to:

  • Poznanie indywidualnego stylu postępowania podczas rozwiązywania problemów oraz nauka jego wykorzystywania w pracy zespołowej.

Każdy z nas podchodzi do wyzwań w indywidualny sposób. Poznanie oraz zrozumienie własnego stylu pracy oraz zrozumienie sposobów działania współpracowników pozwoli na zwiększenie efektywności pracy zespołowej. W atmosferze wzajemnego szacunku osiągnięcie sukcesu staje się łatwiejsze.

  • Zapoznanie się z technikami i narzędziami stosowanymi do rozwiązywania problemów oraz nauka ich wykorzystania w praktyce.

Każdy może nauczyć się jak generować pomysły a następnie skupiać się na najlepszych rozwiązaniach. Wykorzystanie odpowiednich narzędzi i technik kreatywnego rozwiązywania problemów oraz oceny powstałych pomysłów pozwala na zachowanie równowagi pomiędzy kreatywnością, zarządzaniem i dobrą atmosferą pracy w każdej organizacji.

Szkolenie DIcor może być zaplanowane jako pół-, jedno- bądź dwudniowe warsztaty. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy co sprzyja utrzymaniu dobrej atmosfery oraz ułatwia naukę i zapamiętywanie.

W czasie trwania pierwszej części szkolenia uczestnicy poznają swoje indywidualne style pracy oraz uczą się jak efektywnie je wykorzystywać. Przedstawiane są także narzędzia stosowane do rozwiązywania problemów. W drugiej części warsztatów zespoły pracują nad rzeczywistymi problemami biznesowymi. Wykorzystując poznane techniki i narzędzia generują różnorodne pomysły, selekcjonują najlepsze, przygotowują plan wdrożenia oraz prezentują swoje rozwiązania.

s5009440.jpg

s5009444.jpgs5009429.jpg

s5009431.jpg