Klimat dla innowacji

SOQ

SITUATIONAL OUTLOOK QUESTIONNAIRE

Stawiane przed nami zadania coraz częściej mają charakter otwarty i wymagają nie tylko wiedzy ale również kreatywności. Pracownicy oraz całe organizacje muszą działać w sposób wykraczający poza powielanie schematów i stosowanie rozwiązań, które sprawdziły się w przeszłości. Kreatywność rozumiana jako zdolność do działań twórczych staje się szczególnie przydatna i warta pielęgnowania.
Ważnym zadaniem pracodawcy jest stworzenie w miejscu pracy warunków sprzyjających rozwijaniu kreatywności - klimatu, w którym pracownicy będą zainteresowani efektywną pracą, samorealizacją i prawidłowymi relacjami międzyludzkimi.

Dlaczego klimat organizacji jest tak istotny?

Organizacje, które świadomie zarządzają klimatem pracy są w stanie sprostać skomplikowanym zadaniom, osiągają lepsze rezultaty i są bardziej elastyczne niż firmy, które o klimat nie dbają. W efekcie szybciej wprowadzają produkty na rynek i osiągają wyższe zyski.

Zdrowy klimat organizacji wiąże się z większą satysfakcją z wykonywanej pracy, rzadszą utratą pracowników, mniejszym stresem oraz większym zadowoleniem i entuzjazmem zespołu.

Firmy posiadające liderów i menedżerów tworzących klimat motywujący pracowników mają wyższe wskaźniki zyskowności (przychód, cenę akcji, dochód netto), produktywności i lojalności klientów.

Mówiąc o klimacie sprzyjającym kreatywności mamy na myśli cechy otoczenia, które mogą ją stymulować bądź hamować. Cechy te nie zawsze są obiektywną charakterystyką otoczenia - często jest to subiektywna percepcja atmosfery miejsca odczuwana przez poszczególne osoby.

SOQ (Situational Outlook QuestionnaireÂŽ) jest narzędziem, które bada klimat organizacji oraz identyfikuje obszary wymagające poprawy.

SOQ mierzy następujące czynniki wpływające na klimat:

  • Wyzwania i zaangażowanie – jak są postrzegane codzienne zadania w pracy, czy są interesujące i stanowią wyzwanie?
  • Swoboda – czy pracownicy mają wolność i swobodę w realizacji swoich zadań?
  • Zaufanie i otwartość – czy relacje w grupie współpracowników charakteryzują się zaufaniem i otwartością?
  • Czas na pomysły – jaką ilość czasu pracownicy poświęcają na opracowywanie nowych pomysłów?
  • Wesołość i humor – czy pracownicy czują się w pracy swobodnie, czy jest miejsce na humor i dobrą komunikację?
  • Konflikt – czy pomiędzy pracownikami obecne są napięcia?
  • Wsparcie pomysłów – czy kreatywność jest doceniana i wspierana w organizacji?
  • Debata – czy debata i dyskusja są wspierane w organizacji?