Czynniki zwiększające motywację przywódczą.

20 02 2014


lider.jpg

Jak bardzo jesteś zmotywowany do tego, aby przewodzić?

Pierwszą najbardziej podstawową cechą przywódczą jest sama chęć przewodzenia. Wiadomo, że aby zostać efektywnym przywódcą trzeba poświęcić wiele czasu i ciężko pracować. Jeżeli nie masz na tyle dużego samozaparcia, żeby ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności przywódcze, lub w głębi swojego serca nie jesteś pewien czy chciałbyś być przywódcą czy nie, nie osiągniesz takiego poziomu umiejętności do jakiego zmierzasz.

Aby dowiedzieć się czy jesteś wystarczająco zmotywowany do tego aby być liderem, powinieneś odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 

Jak bardzo fakt, że ludzie oczekują ode mnie nowych pomysłów jest dla mnie inspirujący?

***

Jak często podczas pracy nad wspólnymi projektami w zespołach, zadaje ludziom prowokujące do myślenia pytania?

***

Jak dużą przyjemność sprawia mi docenianie ludzi, z którymi pracuje w przypadku, gdy osiągamy zaplanowane cele?

***

Z jaką łatwością przychodzi mi przyjmowanie roli cheerleadera/ki nie zależnie od okoliczności?

***

W jakim stopniu osiągnięcia zespołu są dla mnie bardziej istotne niż moje własne?

***

Jak często ludzie wykorzystują w praktyce moje pomysły?

***

W sytuacji zaangażowania w projekty zespołowe, jak bardzo istotnym jest dla mnie budowanie więzi w grupie?

***

Jak często podczas pracy nad projektami wykorzystuje coaching do rozwijania umiejętności innych?

***

Jak wielką przyjemność sprawia mi dostrzeganie i docenianie osiągnięć innych osób?

***

Jak silnie utożsamiam się z problemami pozostałych członków drużyny podczas pracy w zespołach projektowych?

***

Jak bardzo lubię rozwiązywać konflikty interpersonalne?

***

Jak często podczas pracy w zespołach projektowych przyjmuję rolę facylitatora (osoby moderującej proces tworzenia pomysłów)?

***

Jak bardzo istotnym jest dla mnie jasność i przejrzystość procesu generowania pomysłów i podejmowania decyzji?

***

Jak silnie dążę do uzyskiwania pomysłów od każdego członka zespołu?

***

Jak dużą przyjemność sprawia mi fakt bycia postrzeganym jako osoba przekonująca?

***

 

Jeżeli twoje preferencje w tych poszczególnych wskaźnikach są mocne oznacza to, iż jesteś osobą odpowiednio zmotywowaną do tego, żeby zostać dobrym przywódcą. Teraz czeka na Ciebie sporo pracy nad zwiększaniem swojego potencjału (umiejętności i doświadczenia). Staraj się wykorzystywać każdą nadarzającą się możliwość do przewodzenia jakimikolwiek zespołami, analizuj swoje relacje w grupie, motywację ludzi do działania i wyciągaj wnioski na temat tego jakie czynniki mogły mieć na to wpływ. Pamiętaj, że dobry lider wpierw szuka uzasadnienia dla negatywnych zachowań zespołu w swoim działaniu.