Jak zbudować zespół?

6 04 2014

W obecnych realiach większość ludzi niezależnie od wieku i profesji staje się członkami różnych zespołów. Począwszy od klas w szkołach poprzez grupy studenckie, kościelne, artystyczne, zespoły sportowe, różnego rodzaju organizacje, kończąc na świecie biznesu. Umiejętność odpowiedniej współpracy jest niezbędnym elementem potrzebnym do skutecznego rozwiązywania problemów czy wspólnego podejmowania decyzji. Niestety obecny system edukacji jest najczęściej tak stworzony, że w szkołach kładziony jest olbrzymi nacisk na umiejętności indywidualne. Uczniowie bardzo rzadko uczą się tej jednej z najważniejszych umiejętności - efektywnego wspólnego działania.

Głównym celem tego artykułu jest pomoc w zrozumieniu, jakie czynniki mają wpływ na sukces zespołu w procesie kreatywnego rozwiązywania problemów (CPS Creative Problem Solving) oraz dostarczenie cennych wskazówek, które pomogą w zbudowaniu “zespołu sukcesu”.

Od ponad 25 lat na świecie istnieje program, dzięki któremu można poznać zalety bycia członkiem zespołu oraz nauczyć się wykorzystywać techniki wspomagające produktywne myślenie (krytyczne + kreatywne). Program ten jest skierowany do każdego! W programie uczymy stosowania tych samych technik dzieci w przedszkolach (Program Rising Stars), młodzież szkolną, studentów (m.in. programy DestiNation Imagination, Imagination 4 Life), kończąc na największych organizacjach na świecie takich jak General Electric, IBM, Hewlett Packard, czy nawet Armia amerykańska i NASA (Program DIcor).

 

Destination Imagination

Najważniejszą rolę w tworzeniu dobrego zespołu pełni jego lider. W szkole może pełnić ją nauczyciel przedmiotu, wychowawca, opiekun organizacji szkolnej. ?Rolą lidera zespołu (wg wytycznych Destination ImagiNation) jest praca jako moderator w procesie kształcenia. Lider zespołu jest osobą będącą z boku i zarządzającą zespołem w kierunku osiągania przez niego celów (…) Cała uwaga lidera zespołu powinna być skupiona na prowadzeniu procesu poszukiwania, odkrywania i rozwiązywania problemów, jakich drużyna doświadcza podczas swojej pracy?.

W jaki sposób lider zespołu prowadzi proces i buduje efektywne zespoły?

Na wstępie wskazówki, które pomogą zrozumieć trzy ważne zadania lidera zespołu tj.: rozwijać, przewodzić, uczcić.

Rozwijać - Zespoły sukcesu nie tworzą się przez przypadek. Rozwój skutecznej drużyny wymaga wiele uwagi i wysiłku ze strony lidera, jak i ze strony członków zespołu (drużyny). Na tym etapie budowania zespołu lider musi dawać dobry przykład w posługiwaniu się umiejętnościami, a także musi wyjaśniać i uczyć członków zespołu umiejętności potrzebnych do tego, aby osiągali sukcesy.

Przewodzić - Praca lidera nie kończy się na wyjaśnianiu, uczeniu i dawaniu przykładów posługiwania się odpowiednimi umiejętnościami. Aby członkowie zespołu byli kompetentni i pewni siebie w samodzielnym stosowaniu tychże umiejętności, muszą solidnie ćwiczyć. Dla zespołów sukcesu odpowiednia współpraca staje się czymś naturalnym, komfortowym i odruchowym. Można powiedzieć, że zadaniem lidera zespołu jest kierowanie drużyną tak, aby potrafiła sama sobą kierować.

Uczcić - Wiele osób postrzega naukę jako ?coś ważnego, nad czym trzeba troszkę pocierpieć i rzadko jest czymś zabawnym czy ciekawym?. W rzeczywistości osoby, które są zaangażowane w naukę rozwiązywania problemów oraz kreatywność, przekonują się, że te doświadczenia stają się dla nich bardzo satysfakcjonujące i radosne. Pomoc w dostrzeżeniu i cieszeniu się z ich kreatywności i produktywności jest nieodzownym elementem pracy lidera. Dlatego też, uczestnictwo w programach Destination ImagiNation, Inc. jest silnie motywującym doświadczeniem, podczas którego każdy uczy się czegoś nowego. Ważne jest, że ludzie odkrywają, że program, metody, których używają i więź, jaką budują są czymś atrakcyjnym!