8 cegieł budujących zespół - Szacunek

17 04 2014
6. Szacunek dla ludzi i pomysłów:

Członkowie zespołu sukcesu rozpoznają i szanują różnice między sobą. Rozumieją się na wzajem i wspierają swoje potrzeby oraz mocne strony pozostałych. Pracują w kolektywie, natomiast konflikty rozwiązują w sposób konstruktywny.

Wysiłki lidera w tym obszarze powinny się skupiać na:

  • Dodawaniu wartości różnym pomysłom i perspektywom.
  • Zrozumieniu swoich mocnych stron i potrzeb.
  • Umiejętności radzenia sobie konstruktywnie w sytuacjach konfliktowych - analiza bez atakowania.
  • Poświęcaniu się dla lepszej współpracy

Rozwijać, przewodzić, uczcić - Lider powinien uczyć członków zespołu jak konstruktywnie wyrażać brak zgody. Zachęcać ich również do przedstawiania i dyskutowania na temat odmiennych punktów widzenia. Bardzo pomocna może być zabawa w przyjmowanie odpowiednich ról/zachowań/postaw, aby pomóc zrozumieć i docenić inne punkty widzenia. Przyjmować otwarcie wszystkie sytuacje konfliktowe. Nie można ich ukrywać i udawać, że nigdy się nie przydarzyły. Należy rozwiązywać je uważnie i cierpliwie, bowiem efektywne drużyny buduje czas.
Dzięki specjalnemu badaniu (Badanie VIEW) członkowie zespołu mogą dowiedzieć się więcej o stylach rozwiązywania problemów i mocnych stronach każdego z nich. Znając swoje indywidualne podejście do problemu, łatwiej zrozumieć i zaakceptować wzajemne różnice, a także lepiej je wykorzystać w przyszłości. Lider powinien zachęcać członków drużyny do wyrażania swoich preferencji oraz do chwalenia każdego unikatowego pomysłu lub punktu widzenia każdego z członków zespołu.