8 cegieł budujących zespół - Rezultaty

20 04 2014
7. Skupienie na ważnych rezultatach:

Członkowie zespołu sukcesu skupiają się na swoich celach, pomagają sobie na wzajem i wspierają się podczas podejmowania decyzji, udzielaniu sobie i otrzymywaniu informacji zwrotnej, a także utrzymują balans pomiędzy duchem drużyny a osiągnięciem celu.

Wysiłki lidera w tym obszarze powinny się skupiać na:

  • Utrzymywaniu równowagi między duchem zespołu a osiągnięciem celu.
  • Tworzeniu i podążaniu za wspólnymi regułami i procedurami.
  • Dostarczaniu i motywowaniu do formułowania na bieżąco informacji zwrotnych.
  • Sprawianiu, aby wszyscy byli dumni z uzyskanych wyników.
  • Ustanowieniu i utrzymywaniu swobody w odkrywaniu.
  • Nie dopuszczaniu, aby siła i pozycja osoby tworzącej pomysł była siłą napędową wysiłków.
  • Odrzuceniu osobistych planów na bok na korzyść potrzeb zespołu.

Rozwijać, przewodzić, uczcić - Rolą lidera jest pomoc członkom zespołu w zrozumieniu, czym jest ?dobra robota?. Może zaproponować, aby wypisali listę czynników wskazujących na dobrze wykonaną pracę. Lista ta może być narzędziem sprawdzającym i podsumowującym wykonaną pracę. Lider powinien poprowadzić swoją drużynę tak, aby potrafiła balansować pomiędzy swobodnym, otwartym i kreatywnym poszukiwaniem możliwości, przy zachowaniu wysokiej jakości swojego rozwiązania. Zachęcać zespół do tego, by się nie poddawał w sytuacji, gdy wyzwanie jest zbyt trudne. Angażować ich do ewaluowania osiąganych rezultatów oraz do określenia obszarów, w których postęp jest znaczący. Zachęcać ich do regularnego przeglądania i dyskutowania na temat swoich wysiłków, wyszukiwania przy tym sukcesów, które można by było świętować. Zwrócić również uwagę na elementy, które potrzebują jeszcze dodatkowego wysiłku lub udoskonalenia.