8 cegieł budujących zespół - Odpowiedzialność

11 04 2014
Drugą z cegieł budujących zespół jest:

2. Dzielenie się odpowiedzialnością i przywództwem:

Każdy członek zespołu sukcesu musi znać i akceptować swoją rolę i swoją odpowiedzialność. Każdy z nich może przyjąć rolę przywódcy, bądź też wspierać jego wysiłki w przypadku różnorodnych zadań lub okoliczności.

Wysiłki lidera w tym obszarze powinny się skupiać na:

  • Zapewnieniu każdemu członkowi zespołu pełnej jasności, co do roli, jaką ma pełnić w zespole.
  • Wzmaganiu niezależności, każdy członek zespołu powinien zrozumieć, że ma wkład w pracę grupy i potrzebuje jej wsparcia.
  • Pomaganiu odczuć każdemu członkowi zespołu, że jest kimś szczególnym i ukazywaniu im możliwości, w których mogą wesprzeć drużynę w istotny sposób.

Rozwijać, przewodzić, uczcić - Obowiązkiem lidera jest przedyskutować podobieństwa i różnice wśród członków zespołu. Wziąć pod uwagę ich talenty, zainteresowania, preferowane style radzenia sobie z wyzwaniami, a także ich doświadczenie związane z rozwiązywanym problemem oraz to jak mocne strony każdego członka zespołu wpłyną na wzrost jakości zespołu. Stwarzać drużynie możliwości współpracy podczas planowania grafików, terminów oraz procedur. Pomagać w przydzielaniu ról dla każdego członka zespołu, a także dyskutować nad istotnością każdej z tych ról. Stworzyć prosty formularz, w którym członkowie drużyny będą mogli umieszczać decyzje, jakie powzięli tak, aby drużyna mogła cały czas mieć kontrolę nad postępem swoich prac. Rozpoznawać i chwalić wkład wszystkich członków zespołu. Należy również motywować członków swojego zespołu do zauważania wysiłków i wkładu swoich kolegów.