8 cegieł budujących zespół - Ekspertyza środowiska

13 04 2014
3. Ekspertyza środowiska:

Członkowie drużyny sukcesu znają otoczenie organizacji i programu, w którym uczestniczą. Znają zasady gry, zgadzają się na ich przestrzeganie, a także uczą się jak wykorzystywać swoją wiedzę podczas odnajdowania możliwości i radzenia sobie z wyzwaniami. Rozumieją kulturę i wartości, jakie płyną z programu oraz jego elementów, wiedzą jak ich cele i rola mogą wspierać i być wspierane przez ich organizację (np. klasę, szkołę).

Wysiłki lidera w tym obszarze powinny się skupiać na:

  • Poznaniu reguł panujących w organizacji/ programie.
  • Poznaniu bliżej kultury i klimatu organizacji, w której pracuje oraz czerpaniu z niej inspiracji i szukaniu wkładu dla zadania zespołu.
  • Wykorzystywaniu zasobów organizacji, które mogą wspierać drużynę w radzeniu sobie z wyzwaniami i osiąganiu celów.
  • Rozumieniu wyzwania drużyny i prowadzeniu poszukiwań w kierunku poszerzania materiału, elementów bądź zagadnień związanych z tym wyzwaniem.
  • Skupianiu uwagi na elementach wymaganych i zachęcaniu do efektywnego radzenia sobie z problemami.
  • Umiejętnym stawianiu pytań o wyjaśnienie, jeżeli jest to potrzebne.
  • Poznaniu procedur i terminów oraz dotrzymaniu ich.
  • Pomaganiu zespołowi skupiać się na zadaniu, nie oddalać się zbyt daleko w różne dygresje.
  • Obserwowaniu wyników innych zespołów i uczeniu się od nich, ale nie kopiowaniu.
  • Analizowaniu postępów i świętowaniu sukcesów.

Rozwijać, przewodzić, uczcić - Każdy członek drużyny musi się zobowiązać do poznania i kierowania się procedurami i regułami panującymi w programie lub organizacji. Może tu być pomocna współpraca z osobami bardziej doświadczonymi. Wymiana informacji i doświadczeń pozwoli nam na jeszcze efektywniejszą pracę oraz uniknięcie błędów.