8 cegieł budujących zespół - Wspólne zamiary i cele

10 04 2014

Osiem cegieł będących fundamentem Drużyny Sukcesu:

1. Wspólne zamiary i cele:

Skuteczny zespół zna i zgadza się ze swoją misją i zadaniami, które należy wykonać oraz z celami, do których dąży. Akceptuje te cele i poświęca się, aby je osiągnąć.

Wysiłki lidera w tym obszarze powinny się skupiać na:

  • Zidentyfikowaniu wspólnych celów oraz postawieniu ich jasno i treściwie, najlepiej na tablicy widocznej podczas każdych zajęć.
  • Upewnieniu się, że każdy członek zespołu rozumie cel grupy i uznaje go jako swój, identyfikuje się z nim.
  • Wspieraniu wysiłków drużyny w wyrażaniu swoich celów i swojego stosunku do nich.
  • Motywowaniu i inspirowaniu drużyny do odkrywania możliwości, jakie otwiera przed nimi skuteczne zrealizowanie celu drużyny.

Rozwijać, przewodzić, uczcić - Lider powinien używać zadań bądź ćwiczeń ?na rozgrzewkę?, które będą stymulowały ciekawość członków zespołu w kierunku zrozumienia wyzwania. Zadawać otwarte, zagadkowe i paradoksalne pytania. Kierować drużynę do dyskutowania nad celami, wypisywania ich oraz definiowania rodzajów problemów, jakie muszą rozwiązać, związanych z wyzwaniem lub wynikających z pracy w grupie. Zachęcać członków swoich drużyn do głośnego zadawania pytań (nawet samym sobie). Zrobić listę czynników, które będą prowadziły do sukcesu zespołu. Wygospodarować sobie czas na przejrzenie i przedyskutowanie postępów, jakie zespół poczynił do tej pory oraz usystematyzowanie sobie celów krótko- i długoterminowych. Co najważniejsze, musi z zespołem celebrować każdy cel lub krok do przodu, jaki podczas dotychczasowej pracy osiągnął.